Voorgevoel van een Engel dagworkshop

Engelen, wat zijn dat nu eigenlijk? De Engelen in Biodanza zijn verbonden met de Archetypen en de kwaliteiten die zij hebben. Ze staan voor kwaliteiten in ons leven, zoals Liefde, Vreugde, Gezondheid, Intimiteit, Vrede, Wedergeboorte. Met deze ‘Engelen’ gaan we dansen.

Deze Engelen, of kwaliteiten, zijn steeds om ons heen en door ons ermee verbinden, mee te dansen en er bewust van te zijn, maken we contact met deze kwaliteiten en halen we deze “naar binnen”. We nodigen deze kwaliteiten uit om deel uit te maken van ons leven.

Biodanza is gecreëerd rondom 5 levenslijnen. Binnen deze lijnen is het hele leven te omvatten en dit nemen we mee in de dansen. Door de ervaring te geven middels de muziek en de spontane beweging kan er veel in gang worden gezet. Soms worden mensen echt geraakt door de muziek, of door een beweging van zichzelf of een ander. Hierdoor kunnen stukken uit het verleden worden geheeld. Het dansen met onze Engelen, onze kwaliteiten kan dit proces versterken.

Tijdens deze dag zal het contact zich verdiepen, zowel met onszelf, als met de mensen om ons heen en zullen we de verbinding met onze kwaliteiten, onze Engelen versterken.

“Dansen met onze Engelen om zo onze kwaliteiten uit te breiden. Bewust verbinden aan deze kwaliteiten.”

Flyer: Biodanza en het voorgevoel van een Engel

Zondag 3 juni, Rudolf Steiner School, Sperwerstraat 1, Alkmaar.
Inloop: 10:00, Begin: 10:30, Einde (rond) 18:00.
Kosten: € 55,00 over op rekening NL63 INGB 0390 0258 95 als aanmelding o.v.v. Biodanza en Engel, ‘jouw naam’