Wie is Michel

ICT
Als kind kreeg ik een eerste computer, een P2000 met minicassettes, daar werd het zaadje gepland voor mijn interesse in ‘de computer’.
Toen de keuze gemaakt moest worden in mijn opleiding werd dit de voorbereiding voor Informatie en Communicatie Technologie (want de telefoon vond ik ook erg interessant)
Na de LTS met elektra techniek, naar de specifieke opleiding MBI, Medewerker Beheer Informatie systemen van het ECABO, met een stage bij de Hoge School van Haarlem.
Hier merkte ik ook hoe fijn het is om met alle verschillende mensen (jong, oud, scholier, docent, personeel) te werken, hier was ook mijn introductie met Windows NT Servers.
De computer groeide met mij en mijn opleidingen mee, maar voor mij was/bleef het altijd een gereedschap om iets voor elkaar te krijgen.
Lange tijd was het ‘lekker veilig’ achter het scherm, maar ik voelde steeds meer een behoefte om met mensen (samen) te werken. Interactie, communiceren. De combinatie ICT en mensen vind ik zo belangrijk, dat dit de kern werd van mijn eigen bedrijf.

Vanaf 2010 was er een grote omslag in mijn leven en ben ik me meer gaan interesseren in mijn gevoelswereld en van de mensen om mij heen. Biodanza kwam op mijn pad en mijn werkwijze in de ICT ging ook merkbaar, in positieve zin, veranderen. Meer interesse in contact en communicatie met mensen, vooral het samenwerken & delen.

Biodanza en Energiewerk
Ik ben een man met een open hart en houd enorm van mensen en Biodanza. Biodanza heeft mij in contact gebracht met mijzelf en met de mensen om mij heen. Dit was eerst een angst van mij en nu mijn verlangen. Mijn verlangen is om mijn ervaringen met Biodanza door te geven aan andere mensen wat het mij heeft gegeven.

Tijdens mijn opleiding tot Biodanza facilitator (docent) heb ik nog meer achtergronden geleerd, waardoor ik nog beter in staat ben om Biodanza (door) te geven. Rolando Toro, een Chileense professor, heeft Biodanza ontwikkeld. Tijdens zijn leven is hij hier steeds mee bezig geweest. Hij was zo geschokt door de 2e wereld oorlog en het leed dat mensen elkaar aandeden, dit  verscheurde zijn hart. Rolando’s droom was om alle mensen aan het dansen te krijgen!

Biodanza wordt ook niet als een les gegeven, maar als een ervaring. We leren door de ervaringen die we opdoen. Omdat in Biodanza op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan geeft dit ook een goed gevoel en dat neem je mee. Hoe langer je dit doet en bevestigd wordt met positieve feedback, zal dit ook jou op een positieve manier gaan beïnvloeden. We hebben een vivencia, letterlijk een ervaring betekenend, niet een “les”. We leren door nieuwe, positieve ervaringen op te doen.

Na 3 keer Biodanza kreeg ik (spontane) feedback van collega’s: Zij vonden mij zo “open” en “toegankelijk”, ik praatte veel makkelijker met de mensen en voelde mij ook veel beter. Nu ben ik zelf iemand die bewijzen nodig had en zeker niet in zweverigheid geloof, maar dit was toch wel een hele duidelijke aanwijzing dat Biodanza een positieven invloed op mij (en daarmee ook op mijn omgeving) had!

Ik ben begonnen met Biodanza in augustus 2010. In februari 2011 heb ik een Minotaurus weekend meegemaakt, dit is een verdiepingsweekend binnen de Biodanza. In diverse zomers heb ik een aantal keer op het strand een vivencia beleefd, hierbij ben je nog meer verbonden met de natuur.
In april 2012 ben ik begonnen om een boek te schrijven over Biodanza, om zo ook Biodanza verder uit te dragen in Nederland. Er is nog niet veel literatuur beschikbaar hierover.
Het boek ben ik begonnen omdat veel mensen mij vragen: “Wat is Biodanza en wat doet het met je?” ik probeer dan uit te leggen wat het is, maar hoe leg je een gevoel aan iemand uit? Beter is het om het zelf te gaan ervaren.

Mijn opleiding aan de school voor Biodanza in Zaandam, is in september 2012 begonnen. De opleiding bestaat uit 3 delen het eerste deel duurt 2,5 jaar voor de theorie, de wetenschap en het idee achter Biodanza en natuurlijk heel veel dansen (leren door ervaring), het 2e deel duurt ruim een 0,5 jaar, waarin je leert om een Biodanza vivencia te geven en hoe deze wordt opgebouwd. Het 3e deel is het zelf lesgeven onder supervisie, hiermee ga ik op 19 augustus beginnen. Bij de opleiding ga je 1 weekend per maand “naar school”, deze weekenden bestaan uit veel dansen, ervaren, ervaringen delen en een deel theorie. In september 2016 ben ik afgestudeerd als Biodanza facilitator (ik faciliteer de ervaring). Mijn monografie ging over “Stromende Liefde”: Van leven met minimaal contact, naar het verlangen naar contact.

Voor mij is contact erg belangrijk gewordeen tijdens mijn Biodanza ervaringen, daarom ben ik ook een (ontspannings-)massage opleiding gaan doen. Hieruit kwam weer mijn verlangen om Biodanze en Massage samen te ervaren. Gelukkig is er een Biodanza uitbreiding die dit aanbeid. Deze opleiding heb ik in november 2016 afgerond. Hierbij ligt de nadruk ook echt op het hebben van een goed contact, met aandacht en vooral liefde. Ik gebruik dit ook in mijn wekelijkse vivencias. (Goed) Contact hebben is zo belangrijk!

Ik ben van mening dat alles wat Biodanza is, voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Michel Balder.